xhbd y Bundesliga 2022

Ngày
:
giờ
:
Phút
:
Giây
Địa điểm

Trier

Covid-19

Các điều kiện khung của sự kiện này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các hướng dẫn CoVID19 và Vệ sinh tại thời điểm đó. Chúng tôi cố gắng đảm bảo một mức độ bảo mật cao.

Chúng tôi sẽ xuất bản các điều khoản hiện hành ở đây 14 ngày trước sự kiện.

Đấu thầu trong tiến trình

Trạm thử nghiệm

Địa điểm

Bundesliga của phụ nữ và nam diễn ra từ?08,08. - 07.08.2022 bên trong?Arena Trier?(Giá trị Forth-Platz 1, 54292 Trier).

Thêm thông tin

Đặt phòng khách sạn riêng lẻ thông qua các đội

Quyền chơi

Đối với lịch nba tất cả các cầu thủ của giải đấu quốc gia nữ và nam 2022, điều kiện tiên quyết để tham gia Giấy phép A-Spiell,, thông qua paypal với sự trợ giúp của tài liệu này?Tiện ích mở rộng giấy phép DTFB/ITSF (Office.com)?có thể có được. Ngoài ra, thanh toán tại sự kiện là có thể.

lịch nba

Được cung cấp bởi