dota shop Bundesliga cao cấp

Ngày càng có nhiều công dân cao cấp đang hồi hộp với bóng đá hoặc tìm đường trở về cấu trúc của chúng tôi. Người cao niên Đức thống trị trong các sự kiện thi đấu quốc tế và thường xuyên đảm bảo thành công nổi bật. Những gì vẫn còn thiếu trong các hoạt động cạnh tranh của người già là một hoạt động giải đấu, trong đó họ có thể đo lường bản thân trong đội, bất kể các nhóm tuổi khác.

Vì lý do này, Bundesliga cao cấp sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011. 12 đội đăng ký trong mùa thí điểm này.

Mùa:
Tổng số Bundesliga cao cấp đầu tiên
nơi người chơi Trò chơi SP + SP - Q. P + P - P - S U N
1
Coppola, Antonio
12 20 4 83% 20 4 9 2 1
1
Dehmel, Alexander
12 20 4 83% 20 4 8 4 0
3
Lớn, Peter
12 19 5 79% 19 5 7 5 0
3
Salewski, Markus
12 19 5 79% 19 5 8 3 1
3
Schmittmann, Axel
12 19 5 79% 19 5 8 3 1
 

Đối tác & nhà tài trợ

Được cung cấp bởi