nam đá mấy giờ Kết quả giải đấu

Giải đấu > Giải vô địch Đức ở W?llstein     Trước>
W?llstein, 08.-10.04.2022

Giải vô địch Đức

Junenson U13 Double
Bắt đầu: Thứ Sáu, 04.04.2022 11 A.M.
Tin nhắn: 9
nơi người chơi
1
Keul, Matti
Hartmann, Julius
2 kq trực tiếp bóng đá hôm nay
Arras, Joana
Bởi Wysocki, Frederik
3
Siegemeier, Annalena
Alhammoud, Emad
kq trực tiếp bóng đá hôm nay Hơn …
 
Junenson U16 Double
Bắt đầu: Thứ Sáu, 08/08/2022 00:00 sáng
Tin nhắn: 13
nơi người chơi
1
kq trực tiếp bóng đá hôm nay Aust, Moritz
Aust, Justus
2
Brustins, Eric
Messina, Elias
3
Klinger, Johannes
Gottmann, Jonas
 
Junenson U19 Double
Bắt đầu: Thứ Sáu, 08/08/2022 00:00 sáng
Tin nhắn: 9
 
Đàn em U13 độc thân
Bắt đầu: Thứ Sáu, 08/08/2022 00:00 sáng
Tin nhắn: 19
nơi người chơi
1
Keul, Matti
2
Siegemeier, Annalena
3
Hehner, Eileen
 
Đàn em U16 độc thân
Bắt đầu: Thứ bảy, 09.04.2022 09:30 chiều
Tin nhắn: 18
nơi người chơi
1
Aust, Justus
2
Aust, Moritz
3
Kochhafen, Anton
 
Đàn em U19 độc thân
Bắt đầu: Thứ Sáu, 08/08/2022 00:00 sáng
Tin nhắn: 12
 
Đàn em trộn lẫn
Bắt đầu: Thứ Sáu, 04.04.2022 2:00 p.m.
Tin nhắn: 19
 
Đàn em độc thân
Bắt đầu: Thứ bảy, 09.04.2022 09:30 chiều
Tin nhắn: 13
nơi người chơi
1
Wohlemuth, Julia
2
Benngraf, Monika
3
Lach, Helena
 

Được cung cấp bởi