chia bảng world cup 2022
| Tin tức DTFB

lich play off world cup 2022 Cup cho Hạ Sachsen được trao

| Tin tức DTFB

Cup cho Hạ Sachsen được trao

DTFB Country Cup thứ nhất, mà các hiệp hội thành viên sẽ gửi các nhóm quốc gia của họ, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hiệu suất Liên bang tại Hanover vào tháng 2 năm 2008.
Quyết định cho vị trí này rất dễ dàng đối với Hội đồng DTFB, vì BLZ cung cấp một khuôn khổ phù hợp và giải thưởng cho NTFV cũng nhận ra những nỗ lực xung quanh BLZ.

Chúng tôi mong muốn các cuộc thi thú vị ở Hanover vào đầu năm tới.

Được cung cấp bởi