hôm nay mấy giờ có đá banh Thể thao đại học

Sự kiện

  • Ngày 1 tháng 7 năm 2022: Đội UNI-Kicker-Cup
  • Ngày 7 tháng 7 năm 2022: Giải vô địch Đại học Braunschweig
  • TBD: Uni-Kicker-Cup 2023 (Double & Team)

Kể từ năm 2013, đã có các giải vô địch đại học Đức không chính thức trong đội và cả những người độc thân hoặc đôi. Mục tiêu là tạo ra các hiệp việt nam tối nay hội khu vực và quốc gia cho sinh viên và nhân viên của các trường đại học cùng với các hiệp hội và hiệp hội nhà nước, để một ngày chúng ta một ngày bóng đá như một môn thể thao tại tổ chức Umbrella ADH Có thể đăng ký!

Có những bàn kicker tại nhiều trường đại học và cho các câu lạc bộ, nó là một kênh trẻ. Thường thì có phí cho các giảng viên từ các trường đại học: bên trong khi một đề nghị thể việt nam tối naythao đại học được chăm sóc.

Hội trường danh vọng (Đội)

Đại học 2022 Stralsund
Đại học Martin Luther 2020 Halle-Wittenberg
Đại học Carl Von Ossietzky 2017 Oldenburg
Đại học 2016 Muenster
Đại học 2015 Muenster
Đại học kỹ thuật 2014 Berlin
Đại học 2013 Zittau/G?rlitz

Đội chiến thắng 2022: Đại học Khoa học ứng dụng Stralsund

việt nam tối nay

Được cung cấp bởi