| Tin tức DTFB

fo4 garena in vn Trọng tài mới được đào tạo

| Ulrike | Tin tức DTFB

Trọng tài mới được đào tạo

Một khóa học bang xep hang vong loai wc chau phi trọng tài khác với kỳ thi cuối cùng đã diễn ra ở Bon vào cuối tuần trước. Việc đào tạo diễn ra trong nhà câu lạc bộ của phi hành đoàn kicker Bon và được dẫn dắt bởi Franco Lupusella. Tất cả 11 Những người tham gia đã vượt qua kỳ thi cho trợ lý.

Chúng tôi chúc mừng tất cả các trọng tài mới và hy vọng bạn thích các nhiệm vụ mới của mình:

Bernd Baars
Marius Baars
Martin Brath
Stefanie Bredthauer
Dominik Pfingst
Lara Fischer
Matthias Klippel
Kính bang xep hang vong loai wc chau phi chắn gió Timo
Anja Keller
Bettina Kriegel
Mario Christ

bang xep hang vong loai wc chau phi

Được cung cấp bởi