fifa online mac Junior Bundesliga

Để đáp ứng nhu cầu cá nhân của những người trẻ tuổi và đảm bảo quảng bá tối ưu tài năng trẻ, Junior Bundesliga được tổ chức độc lập bởi thanh niên bóng đá người Đức (DTFJ). Tất cả những người đương nhiệm và ban tổ chức của Junior Bundesliga, đặc biệt được đào tạo và đủ điều kiện là nhà lãnh đạo thanh niên.

tl bd 88
Đội > TSV ROT-WEI? AUERBACH

TSV ROT-WEI? AUERBACH

 
tl bd 88
người chơi
Arndt, Felix Lukas
50-4321
Arras, Joana
06-4580
Thông minh, Henning
06-4784
Darmstadt, Tim
06-4747
tl bd 88
Kredel, Levin
06-4624
Schott, Jonas
06-4762
 
thông tin
tl bd 88
Sự kết hợp: TSC Fr?nkisch-crumbach E.V.
Cơ quan: Hiệp hội bóng đá bàn Hessen TFVH
Loại bảng: LeonHart
Các cuộc thi tiếp theo: Vòng sơ khảo cấp cơ sở Bundesliga
 
tl bd 88
Cuộc gặp gỡ Junior Bundesliga

Đối tác & nhà tài trợ

Được cung cấp bởi