• Nhà
  • Tin tức
  • Thành viên hội đồng mới được bảng xếp hạng bóng đá việt nam 2021 bầu
| Tin tức DTFB

ee dota 2 Thành viên hội đồng mới được bầu

bảng xếp hạng bóng đá việt nam 2021
| Ulrike | Tin tức DTFB

Thành viên hội đồng mới được bầu

Hội đồng DTFB đã hoàn thành một lần nữa trong vài ngày.

Tim Wedemann đảm nhận vai trò của Phó Tổng thống Chiến lược và do đó thay thế Sven Niken, nơi chúng tôi muốn cảm ơn bạn rất nhiều vì những năm bảng xếp hạng bóng đá việt nam 2021 cam kết của ông!
Là một thành viên hội đồng quản trị mới, chúng tôi cũng chào đón Elke Heinz-Thiry, người, với tư cách là phó chủ tịch, chăm sóc sự bình đẳng và đưa vào Hiệp hội bóng đá bàn Đức.
Chúng tôi cảm ơn bạn đã sẵn sàng và chúc bạn rất nhiều niềm vui trong các văn phòng mới của bạn!

?

Danh sách đầy đủ của Presidium là ở đây: Presidium và các quan chức


Được cung cấp bởi