mitom 90
  • Nhà
  • Tin tức
  • Hạn chót đăng ký và thông tin cập nhật cho DM
| Tin tức DTFB

cricket world cup Hạn chót đăng ký và thông tin cập nhật cho DM

| Ulrike | Tin tức DTFB

Hạn chót đăng ký và thông tin cập nhật cho DM

Giải vô địch Đức chỉ ở gần góc! Hạn chót đăng ký là ngày 21 tháng 4. Vào lúc 24 giờ. Xuất viện là có thể cho đến khi bắt đầu giải đấu.
Đấu thầu và lịch trình đã được cập nhật và có thể được xem ở đây: https://www.lvq5.com/events/dm-2022
Khán giả cuối cùng được phép một lần nữa; Bạn bè, gia đình, người hâm mộ và những người bóng đá khác mà những người mới được chào đón được mang đến.


Chúng tôi mong đợi một sự kiện tuyệt vời với bạn!


mitom 90

Được cung cấp bởi