• Nhà
  • 24h the thao bong da hang ngay
  • Tin tức
  • Bundesliga vẽ trực tiếp trên YouTube!
| Tin tức DTFB

best dota 2 player 24h the thao bong da hang ngay Bundesliga vẽ trực tiếp trên YouTube!

| Ulrike | Tin tức DTFB

Bundesliga vẽ trực tiếp trên YouTube!

Thứ Sáu này, ngày 21 tháng 1, bản vẽ của các nhóm tròn sơ bộ của Bundesliga năm nay sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Dtfb.tv Chuyển sang YouTube. Các đội của 24h the thao bong da hang ngay những người đàn ông 1 và 2, người cao niên 1 và 2, và phụ nữ thứ nhất Bundesliga được chia.


Được cung cấp bởi