bóng đá vòng loại world cup 2022 Kết quả giải đấu

Giải đấu > Challenger ở Bamberg     Trước>
Bamberg, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Người thách thức

Mở đôi
Bắt đầu: Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022 00:00 sáng việt nam đấu với ai
Tin nhắn: 18
việt nam đấu với ai
nơi người chơi
1
Schneider, Moritz
Hoppe, Stephan
việt nam đấu với ai
2
Heber, Christian
Sedlmeier, Georg
3
Artinger, Thomas
Heber, Josefine
  việt nam đấu với ai

Được cung cấp bởi