who the next world cup who the next world cup
Những nơi tốt nhất trong bảng xếp hạng bóng đá chính thức của Đức được hỗ trợ bởi công ty?LeonHart?Với các khoản tài trợ du lịch cho Giải vô địch Đức.
Sự tham gia của DM là điều kiện tiên quyết. Việc thanh toán diễn ra trong DM.

 Đàn ông quý cô  U19   U16   U13  Đàn em
Vị trí số 1 200,- 150,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Vị trí thứ 2 100,- 80,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Vị trí thứ 3 80,- 70,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Vị trí thứ 4 70,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
5-8. nơi 50,-     

bóng đá thế giới Xếp hạng

Mùa:

Đàn ông

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Alexander Di Bello 1405
2 Thomas Haas 1329
3 Dominik Pfingst 1230
 

quý cô

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Antje Retzlaff 545
2 Antonia Nuguid 544
3 Sarah Klabunde 500
 

Người cao niên ü50

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Markus Salewski 392
2 Rami Hazwani 252
3 Ulrich Stoepel 186
 

Người cao niên ü63

  

Xếp hạng tổng thể của Junior

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Luis Jan?en 421
2 ?zgün Karabarlas 418
3 Justus Aust 252
 

Xếp hạng tổng thể của Junior

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Eileen Hehner 89
1 Lotta Sauer 89
3 Joana Arras 47
 

Junior U19

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Luis Jan?en 421
2 ?zgün Karabarlas 418
3 Justus Aust 252
 

Junior U16

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Luis Jan?en 421
2 Eric Brustein 174
3 Jonas Gottmann 164
 

Junior U13

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Oskar Hofmann 88
2 Raul Gries 52
3 Emad Alhammoud 47
 

Gentlemen Classic

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Christoph Kl?hn 98
2 Rabie Samakeh 82
3 J?rn Lahner 77
3 Pascal Olbrich 77
 

Junior Classic

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 Justus Aust 12
1 Ben Thieme 12
3 Linus Ihssen 3
3 Abdullah Mariam 3
 

Tiền bối Cổ điển

 
thứ hạng người chơi Điểm
1 George Kamaly 21
2 Carsten Heine 13
3 Jochen Papenhausen 11
 

Được cung cấp bởi