| Tin tức DTFB

đội tuyển world cup Huấn luyện viên giấy phép D mới

| Ulrike | Tin tức DTFB

Huấn luyện viên giấy phép D mới

TFC Konstanz E.V. là một địa điểm của khóa đào tạo năm nay với tư cách là một huấn luyện viên giấy phép D ở Baden-Württprice. Nội dung lý thuyết, phương pháp tiếp cận phương pháp và rất nhiều kinh nghiệm bóng đá có giá trị đã được trao đổi trong hai ngày. Được hướng dẫn bởi Jan de, sáu giảng viên mới đã được đào tạo trong 18 đơn vị học tập. Các đơn vị đào tạo được thực hiện được đặc trưng bởi một loạt các sáng tạo, đánh giá cao và cởi mở với những điều mới. Ngoài các con lăn có bên trái trong cổng của riêng bạn, chiếc súng cao su huyền thoại với băng đảng hoặc quá mức, đối với Jetpin, trọng tâm là tìm kiếm nhóm và chọn căn cứ.?

Chúng tôi chúc các huấn luyện viên mới của chúng tôi Bert Schükert, Sven Hirt, Samuel Giesin, Arkadius Fulat, Holger Kühl và Markus Roth rất nhiều niềm vui với các nhiệm vụ mới của họ!

?


Được cung cấp bởi